Kommunikation på båten

Med dagens teknik behöver vi aldrig vara isolerade – det går att kommunicera med nästan vem vi vill, nästan var vi vill, tack vare mobiltelefoner och den långtgående täckning som de idag har. De är dock inte felfria än så länge, och en situation då man fortfarande använder sig av alternativa kommunikationsmetoder är till sjöss.

En typ av kommunikationsradio som används av sjöfartsmyndigheter, kryssningsskepp och av civil sjöfart, är marin VHF. VHF står för Very High Frequency, och kommunikationen via VHF sker på ett flertal frekvenser mellan 156 och 174 MHz. På detta intervall finns 91 förutbestämda kanaler, till exempel kanal 16 som används för nödrop och anrop, på 156,8 MHz. Fartyg till sjöss har traditionellt en skyldighet att passa denna kanal ifall anrop eller nödrop sker, men dessa regler har luckrats upp något, i alla fall gällande fritidsbåtar. Sjöräddningscentralerna och vissa kustradiostationer passar dock alltid kanal 16.

Om man ska föra ett samtal mellan två båtar via VHF går det till så att den som vill anropa först hittar en kanal som är ledig, genom att lyssna på den och försäkra sig om att ingen pratar där. Sedan slår personen över till anropskanalen för att anropa båten eller fartyget. Då uppger man vem man själv är, och vilken kanal man har valt ut att använda för kommunikation. Båda båtarna slår sedan över till den kanalen, där själva samtalet sker. För att avlasta anropskanal 16 kan två fartyg också använda sig av en annan anropskanal, om de kommit överens om detta tidigare.

Det är dock inte vem som helst som kan skaffa VHF-radio till sin båt; för att skaffa och använda sig av marin VHF måste man ha licens i Sverige. Om man däremot bara vill ha en kommunikationskanal mellan två olika båtar, till exempel om man ger sig ut tillsammans med vänner och deras familj i varsin båt, passar det utmärkt med ett enklare kommunikationssystem, till exempel walkie talkies. För detta behöver man inte licens, och då kan de två båtarna helt enkelt komma överens om en viss kanal att tala över, och hålla sig på lagom avstånd från varandra. Man kan enkelt hyra komradio inför en sådan utflykt på TPO.se.