Båt och marinutrustining på en båtkyrkogård

Tänk er en båt som legat i havets djup i årtionden, vad kan den berätta? Har den hamnat där genom en olycka eller är det kanske någon som dumpat den där för att få ut försäkringspengar? Allt som oftast stöter fiskare på båtar och vrakdelar när de tar upp sin fångst. För det mesta är det inget större värde i föremålen som fastnar i nätet men en och annan gång kan det finnas, om inte något av pengavärde, så en historisk vinning med det. Om det är ett äldre fartyg så kan det vara till nytta för forskningen om hur sjöfarten såg ut förr.

Brottslighet på djupet

I djupet på Oslofjorden har en nyupptäckt båtkyrkogård lokaliserats. Här rör det sig om ett antal båtar i varierande storlekar. Man ställer sig frågan om hur de har hamnat där men utesluter inte att det ligger ett brott bakom den stora samlingen av vrak. I Norge är kostnaderna för att skrota en båt, som inte anses sjövärdig, stora och detta tror polisen att kan ligga bakom. Nu undersöks platsen noga genom ekolod och senare ska dykare gå ner för att titta närmare på vraken. Om brott kan bevisas och man hittar förövaren kan det bli en dyr affär. Att sänka en gammal båt är både miljöfarligt och straffbart.

Stora konsekvenser vid båtdumpning

Det kanske borde finnas begravningsbyråtips för en värdig begravning även för båtar. Det är mycket som kan gå fel om man bara låter båten sjunka till botten. Miljöaspekten är en sida då det kan läcka ut både bränsle och andra substanser som inte hör hemma i vattnet. Fiskarnas naturliga habitat kan störas och kan sedan bidra till negativa verkningar för fiskbeståndet. Även fritidsdykare som ser det som en utmaning att söka efter vrakdelar kan hamna i knipa och skador är inte ovanliga i dessa fall. Så när det är dags för din båt att gå till de sälla jaktmarkerna, gör det då på rätt sätt och skona våra vatten.